Çevresel kirlilik kaynaklarından uzak, ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda  doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının toplanmasında;

  • Toplama alanı, toplama işleminin 3 yıl öncesine kadar Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin  Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan ürünler dışındaki ürünlerle muamele edilmemiş olmalıdır.
  • Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.
  • Toplama alanında anız yakılmamalıdır.
  • Toplamadan önce ilgili kuruluşlardan gerekli iznin alınması ve yukarıdaki bilgilerin teyit edilmiş olması gerekir.
  • Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanmalıdır.

Doğal ortamdaki hasat sırasında;

  • Hasat sırasında  kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmaması gerekir. 
  • Elle toplama materyalleri ürünün organik özellliğini bozmayacak yapıda olmalıdır. Toplama materyalleri hijyenik olmalıdı